خانۀ دناویرا

بخش های مختلف دناویرا

Mona66II

Professional translator with 5 years experience in English – Farsi translations. And my full name is Mona Fereidooni .

وبلاگ اشعار شخصی این جانب

شاعر از سال 1390 تا به امروز – برخی از اشعاری که تبدیل به آهنگ شده نیز آورده شده که در کانال تلگرام خواننده لینک زده شده است.

مجموعه پیکر سنگی از نشر آینور سال 1393َ